Sosyal Sorumluluk Komisyonu

SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU:

Görev Tanımı: Fakültemizde Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için burs kaynaklarını araştırmak, burs başvurularını değerlendirmek, özel burs veren kuruluşlar için gerekli kriterlere sahip öğrencileri tespit etmek, bu öğrencilerin takibini yapmak, SKS de yarı zamanlı çalışacak öğrencileri belirlemek, öğrencilere mali ve mevzuatla ilgili konularda rehberlik etmek ve maddi sıkıntısı olan öğrenciler için çeşitli çözüm önerileri geliştirmek. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Doç. Dr. Latif TAŞKAYA  (Başkan)

Yard. Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY

Yrd. Doç. Dr. Murat YABANLI

Yardımcı Üyeler:

Araş. Gör. Rıfat TEZEL

Araş. Gör. Hasan CERİM

Araş. Gör. Nildeniz TOP KARAKUŞ

 

Yukarı Çık