Dekan Mesajı - Eylül 2011

 

Prof.Dr. Celal ATEŞ
Dekan

 

Sevgili Öğrenciler,

Su Ürünleri Fakültemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ nin kuruluş tarihi olan 1992 yılında açılmış olup ilk öğrencilerini 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında alan, ülkemizin 18 adet Su Ürünleri Fakültesinden birisidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tüm akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile işbirliğine önem veren, temel bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir eğitim kurumu olmayı, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, bilimsel donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı, yapıcı ve hayatın farklı alanlarında öğrendiklerini uygulayarak çözüm üretebilen ve bunun sonucunda katma değer yaratabilen Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmeyi temel hedef edinmiştir.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, faaliyet alanı itibari ile oldukça avantajlı bir bölgededir. Fakültemiz Üniversite yerleşkesi içerisinde bulunup dünyaca üne sahip Gökova Körfezi’ ne sadece 26 km uzaklıktadır. Muğla ili 1124 km.lik bir sahil şeridi ile ülkemizin en uzun sahiline sahip olmasının yanı sıra Bodrum ve Milas ilçelerinde ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan 122 adet levrek ve çipura üretim tesisi ile yine Milas ilçesinde bulunan 148 adet toprak havuz tesisinde levrek ve çipura yetiştirilmektedir. İlimizin diğer ilçeleri olan Köyceğiz ve Fethiye’ de ise 86 adet alabalık üretim tesisi bulunmaktadır. Ülkemizdeki denizel alanda yapılan yetiştiricilik faaliyetlerinin yaklaşık % 65’i, iç sularda yapılan üreticilik faaliyetlerinin ise % 75’ inin Muğla ilinde yapılmakta olup, bu balıklar yine Muğla ilinde yer alan AB ülkelerine ihracat onay numarasına sahip 10 civarındaki Su Ürünleri İşleme Tesisinde işlenerek yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulmaktadır. Ülkemizin önemli Dalyanlarından birisi olan Köyceğiz Dalyanı’ da ilimiz sınırlarındadır. Yine dünyada soyu tükenmekte olan canlılar içerisinde bulunan deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) ülkemizdeki 20 üreme alanından birisi olan yaklaşık 4.5 km.lik bir sahil şeridi olan Köyceğiz ilçesi Dalyan İz Tuzu Kumsalında yumurta bırakmaktadır. Benzer olarak dünyada Amerika’nın Güney Sahilleri dışında sadece üreme alanı olarak Marmaris Boncuk Koyu’ nu tercih eden ve insana saldırmayan koruma altındaki Kum Köpek Balıkları (Sandbar sharks, Carcharhinus plumbeus)’ da ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Fakültemizin özel sektöre olan yakınlığı, öğrencilerimizin mezuniyetlerinde iş imkânı sağlamasının avantajının yanında, 1982 yılında kapatılmış olan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ nün 08.06.2011 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak tekrar açılması mezunlarımızın kamuda iş bulma şansını da genişletecektir.

 

Fakültemizi tercih eden İngilizcesi yeterli olmayan ya da geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için İngilizce Yabancı Dil Programı' nda hazırlık sınıfı görme imkânları sunulmaktadır. Fakültemizde ders programları, içerdikleri zorunlu ve seçime bağlı dersler, laboratuar çalışmaları, gönüllü ve zorunlu stajlar, deniz, iç sular ve fabrika gezileri ile öğrencilerin mesleklerinin gerektirdiği teknik bilgi ve beceriyi kazanmalarına özen gösterildiği gibi, birer çağdaş Su Ürünleri Mühendisi’ nin düşünce yeteneğini geliştirecek, sosyal ve beşeri bilimler konularında da sağlam bir kültür sahibi olmalarına olanak verecek biçimde kendilerini yetiştirmeleri gayreti gösterilmektedir.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ni tercih eden ve etmeyi düşünen öğrencilerimizin sevgili anne ve babaları, çocuklarınızın bizim de çocuklarımız olduğu bilinciyle öğrencilerimizin iyi bir Su Ürünleri Mühendisi olmalarının yanında, yüreklerinde insan, vatan ve ulus sevgisi olan, ülkesine ve değerlerine bağlı birey olarak yetiştirilebilmesi için nitelikli bir eğitim kadrosuyla görevimizi en iyi şekilde yürüteceğimiz hususunda içinizde en küçük şüpheniz bulunmasın. Muğla ili tam anlamıyla bir öğrenci şehri olup yaklaşık 65.000 olan merkez nüfusunun yarıya yakını Muğla Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. İlimizin güvenirliliği konusunda da içiniz rahat olsun.

 

Bu bağlamda Fakültemizin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari kadrodaki çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile bizi destekleyen kişi ve kurumlara şükranlarımızı borç biliriz.

 

Değerli öğrenciler, bütün bu ideal değerlere ulaşma yolunda, fakültemizde geçireceğiniz eğitim-öğretim süreci boyunca hepinize sonsuz başarılar diler, mezuniyet sonrasında ise dürüst, toplum ve ülke yararını gözeten birer Su Ürünleri Mühendisi olarak ülkemize hizmet edeceğiniz inancı ile en iyi dileklerimi sunarım.

 

Saygılarımla…..

Sanal Tur
Yukarı Çık