TUBİTAK 2237-A Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli Belirleme-Veri Toplama, Risk Tarama ve Karar Alma Süreçleri

TUBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında “SUCUL TÜRLERDE İSTILACILIK POTANSİYELİ BELİRLEME-VERİ TOPLAMA, RİSK TARAMA VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ” adlı etkinlik projesi, MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit FİLİZ Koordinatörlüğünde, Muğla/Akyaka’da, Hamle Otel’de 15-21 Eylül 2019 (7 gün) tarihleri arasında planlanan şekilde gerçekleştirilmiş ve başarı ile yürütülmüştür.
Proje konusu TUBİTAK 2237-A programı kapsamında ilk kez gerçekleştirilmiştir. Proje eğitimin amacı; Günümüzde sınır tanımayan problemlerden biri olan Sucul İstilacı/Yabancı (S-İ/Y) ve sucul ekosistemlerde biyoistila konusuna meraklı genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler ile karar verici kurumlarda çalışan uzmanlara herhangi bir Risk Alanı’nda Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli’nin bilimsel bir değerlendirmesinin nasıl yapıldığını öğretmek ve uygulamalı olarak bu konuları aktarmak, konu ile ilgili bilim insanı/araştırmacılarının farkındalık ve bilinçlenme seviyesini artırmak, bilimsel ve güncel bilgilerini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Yapılan etkinlik sonucunda “S-İ/Y Türler ile İlgili Risk Değerlendirme Analiz Uzmanları Ağı” oluşturulması, farklı üniversitelerden ve değişik kamu kurumlarından katılımcıların; S-İ/Y türler ile ilgili farkındalık düzeylerinin yükselmesine eğitsel süreçler ile katkıda bulunulması ve bu değerlerin ortak ulusal bir problem olarak sahiplenilmesi yolunda onların motive edilmesi, ve S-İ/Y türler ile ilgili ortak bir ulusal problemde veri sağlayıcılar olan akademisyenler ile karar verici merciileri (bakanlık uzmanları) ortak bir alanda bir araya getirerek önleme ve yönetim çalışmalarında kullanabilecekleri ortak bir anlayış ve dilin ortaya çıkması için bir ortam sunulması öngörülmüştür.
Proje kapsamında 5 farklı Üniversite’den Bilim İnsanlarının katkıları ile Lisansüstü düzeyinde bilimsel eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu projeye çok sayıda katılımcı başvurmuş olup Başvuru koşulları kapsamında 20 Lisansüstü düzeyinde farklı üniversitelerden katılımcılar belirlenmiştir. 
EĞİTMENLER: 
Prof. Dr. Halit FİLİZ - (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla)
Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN - (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla)
Prof. Dr. Fıtnat Güler EKMEKÇİ - (Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara)
Prof. Dr. Ertan TAŞKAVAK - (Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İzmir)
Prof. Dr. Tahir ÖZCAN - (İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Hatay
Dr. Öğr. Ü. Nurçin KİLLİ - (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla)
Dr. Baran YOĞURTÇUOĞLU - (Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Ankara)
Dr. Salim Can AKÇINAR - (Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İzmir)
Eğitim kapsamında 8 Uzman Eğitmen tarafından 5 gün boyunca yoğun teorik ve uygulamalı ders programı uygulanmış ilgili konularda sunumlar yapılmış ve tartışılmıştır.
Son gün ise Tüm eğitmenler ve katılımcılarla birlikte genel değerlendirmeler yapılmıştır. 
Etkinliğe yerel ve ulusal basından ilgi gösterilmiş ve haberler yapılmıştır. Etkinlin ikinci gününde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü (Manisa)’nden Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Sn. Mehmet UZUNER ziyaret ederek bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır. 
Eğitim sonunda Teşekkür ve Katılım belgeleri verilmek suretiyle proje eğitimi sonlandırılmıştır. 
Bilimsel Eğitim Etkinliği ile ilgili detaylı bilgiler WEB sayfasında yer almaktadır. https://www.as-isk.ecovasion.org 
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 29.03.2021 14:43

Son Etkinlikler
>