Fakülte Web Sitesi Düzenleme Komisyonu

FAKÜLTE WEB SİTESİ DÜZENLEME KOMİSYONU

Görev Tanımı: Fakültemiz Web Sitesinin öğrenciler, akademik ve idari personel, mezunlar ve ziyaretçiler için kolay ulaşılır, sade, işlevsel, güncel, iyi tasarlanmış bir bilgi kaynağı olmasını sağlamak. Bu doğrultuda sitenin tüm paydaşlardan gelecek öneriler çerçevesinde gerek içerik ve gerekse teknik boyutlarıyla geliştirilmesine katkıda bulunmak. Akademik ve idari birimlerle Bilgi İşlem Merkezi (BİM) arasında bilgi akışını koordine etmek. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Anıl GÜLŞAHİN (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Yunus ALPARSLAN

Araş. Gör. Dr. Aykut YOZUKMAZ

Araş. Gör. Mustafa HACİSA

 

Sanal Tur
Yukarı Çık