Öğrenci Staj, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu

ÖĞRENCİ STAJ, YATAY VE DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU

Görev Tanımı: Öğrencilerin Mesleki staj yerlerinin belirlenmesi, denetimi, staj belgelerinin toplanması ve uygunluğunun değerlendirilmesi. Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet dilekçeleri doğrultusunda, daha önce çeşitli üniversitelerde almış oldukları derslerin içerik, ders saati ve kredilerini inceleyerek, Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ ne uygunluğunu kontrol etmek ve bu derslerden muaf olup olmayacaklarını Dekanlığa yazılı olarak rapor etmek. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize geçiş yapan öğrencilerin intibaklarını yapmak. Çift Ana Dal yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini değerlendirip sonuçlarını Dekanlığa sunmak. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Prof. Dr. Celal ATEŞ (DekanBaşkan)

Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN

Prof. Dr. Halit FİLİZ

Doç. Dr. Hüseyin ŞAŞI

Doç. Dr. Tülin ARSLAN

Yardımcı Üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Esin BABA

Araş. Gör. Dr. Aykut YOZUKMAZ

Araş. Gör. İsmail ÇANTAŞ

 

Sanal Tur
Yukarı Çık