Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU

Görev tanımı: Fakültede okutulan derslerin müfredatlarını oluşturmak ve gerektiğinde yeni müfredat çalışmalarını yapmak. Haftalık ders & sınav programlarını ve açılan derslerin uygulama, laboratuvar ve sınavlarına asistan görevlendirmelerinin yapılmasını planlamak ve takip etmek. Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet dilekçeleri doğrultusunda, daha önce çeşitli üniversitelerde aldıkları derslerin içerik, ders saati ve kredilerini inceleyerek, Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek ve bu derslerden muaf olup olmayacaklarını incelemek. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize geçiş yapan öğencilerin intibaklarının yapılmasını sağlamak. Çift Ana Dal yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini değerlendirip sonuçlandırılmasını sağlamak Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Doç. Dr. Ali GÜNLÜ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Nurçin KİLLİ (Koordinatör)

Yardımcı Üyeler: 

Araş. Gör. Cansu METİN

Araş. Gör. Mustafa HACİSA

 

Sanal Tur
Yukarı Çık