Spor ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu

SPOR ve ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Görev Tanımı: Fakültemiz öğrencileri ve personelinin spor faaliyetlerini organize etmak. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Doç. Dr. Hüseyin ŞAŞI (Başkan)

Araş. Gör. Murat Can SUNAR

Araş. Gör. Hatice HASANHOCAOĞLU YAPICI

Araş. Gör. Mustafa HACİSA

 

Sanal Tur
Yukarı Çık