Stratejik Planlama ve Kalite Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

 

Stratejik Planlama ve Kalite Ölçme-Değerlendirme Komisyonu:

Görev Tanımı: Fakülte mühendislik eğitiminin ulusal ve uluslararası ölçekte bir standardının oluşturulması için çalışmalar yapar. Fakültenin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarını oluşturur ve takibini yapar. Eğitim ve öğretimin etkinliğini ve çıktılarını kalite yönünden değerlendirir. Bunun için ölçme-değerlendirme metotları araştırır, uygun metotları uygular, sonuçları Dekanlığa sunar. Verilen eğitim programının amaçlarına ve hedeflerine uygunluğunu gözden geçirir, gerektiğinde paydaş görüşleri toplar, iyileştirilmesi için düzenlemeler ve denetlemeler yapar.

Asil Üyeler:

Prof. Dr. Taçnur BAYGAR (Başkan,  Su Ürünleri Avlama ve İşleme Tekn. Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ (Koordinatör)

Prof. Dr. Ali TÜRKER (Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÖNSOY (Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Halit FİLİZ

Doç. Dr. Ali GÜNLÜ

Doç. Dr. Tülin ARSLAN

Doç. Dr. Ertan ERCAN

Yardımcı Üyeler:

Araş. Gör. Dr. Aykut YOZUKMAZ

Araş. Gör. Hatice HASANHOCAOĞLU YAPICI

Araş. Gör. İsmail Berat ÇANTAŞ

 

 

 

 

Sanal Tur
Yukarı Çık