Ulusal ve Uluslararası Bilimsel-Eğitsel İlişkiler Komisyonu

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL-EĞİTSEL İLİŞKİLER KOMİSYONU

Görev Tanımı: Uluslararası işbirliği (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA, TUMSAT, MONBUSHO vd) süreçlerini yürütmek, yeni stratejiler ve işbirlikleri geliştirmek. Balıkçılık ve Su Ürünleri alanında eğitim ve araştırma yapan Uluslararası fakülteler ve araştırma enstitüleriyle işbirliği oluşturmak için araştırmalar yapmak. Fakülteye eğitim veya araştırma amacıyla gelen uluslararası katılımcıları ağırlamak. Yurtdışı etkinliklerin organizasyonunu yapmak ve görev alanıyla ilgili yazışmaları Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı üzerinden yürütmek. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN (Başkan)

Prof. Dr. Latif TAŞKAYA

Yrd. Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY

Yardımcı Üyeler:

Araş. Gör. Nildeniz TOP KARAKUŞ

Araş. Gör. Cansu METİN

 

Sanal Tur
Yukarı Çık