Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Bölüm bünyesinde 2 Anabilim Dalı yer almaktadır. 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Latif TAŞKAYA

Avlama Teknolojisi A.B.D. 
İlgi Alanları:
Deniz ve içsularda kullanılan avcılık yöntemleri,
Av aracı yapım teknikleri,
Av araçlarının seçiciliği,
Balıkçı tekneleri ve güverte-üstü ekipmanlar,
Balıkçılık yönetimi,
Sürdürülebilir balıkçılık,
Balıkçı kooperatifleri gibi konular yer almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Celal ATEŞ
Öğretim Üyeleri:
Doktor Öğretim Üyesi Anıl GÜLŞAHİN
Araştırma Görevlileri:
Araş. Gör. Doç. Dr. Hasan CERİM
Araş. Gör. Dr. İsmail REİS

     

    

      


İşleme Teknolojisi A.B.D.
İlgi Alanları:

Su ürünlerinin avlanmasından itibaren; hazırlık tüketim ve koruma aşamalarındaki kalite ve gıda güvencesi ile ilgili tüm konularda çalışmaların sürdürülmesi,
Su ürünlerinin besin içeriği ve etiket bilgilerinin saptanması,
Alternatif su ürünleri işleme teknolojilerinin uygulanması,
Gıda mikrobiyolojisi uygulamalarının yapılması,
Uygun muhafaza tekniklerinin belirlenmesi,
Kalite güvence standartlarının uygulanması,
Su ürünleri işleme tesislerinin hijyen ve sanitasyonunun belirlenmesi,
Su ürünleri işleme tesislerinin planlanması ve projelendirilmesi,
AR-GE çalışmalarının yapılması gibi konular yer almaktadır.
 
Anabilim Dalı Başkanı: 
Prof. Dr. Latif TAŞKAYA
Öğretim Üyeleri: 
Prof. Dr. Taçnur BAYGAR
Prof. Dr. Ali GÜNLÜ 
Doç. Dr. Yunus ALPARSLAN 
Araştırma Görevlileri: 
Araş. Gör. Dr. Hatice HASANHOCAOĞLU YAPICI 
Araş. Gör. Dr. Cansu METİN