Vizyon&Misyon

ÖZGÖREV
Su ürünleri alanında; topluma yön verecek, yeniliklere açık, kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak, uluslararası standartta idealist mühendisler ile akademisyenler yetiştirmek ve aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermektir.

Hedefler
 • Ulusal ve Uluslararası dergilerde kaliteli yayınlar çıkarmak 
 • Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlayıp yürütmek
 • Su ürünleri üretimi yapılan ve/veya üretim yapılması planlanan su kaynaklarında ekolojik dengenin korunması ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanılmasında etkin rol oynamak
 • Su ürünleri üretim sektörü ile işbirliği içinde yeni teknolojiler geliştirmek ve teknoloji transferini sağlamak
 • AR-GE altyapı eksikliklerini gidermek, Sektörün ve Mesleki eğitimin ihtiyaç duyduğu Laboratuvarları tesis etmek
 • Ülkemiz balıkçılığının AB ortak balıkçılık politikalarına uyum çalışmalarına katkı sağlamak
 • Sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için ulusal politikalar geliştirmek
 • Fakültemizi ve Su Ürünleri sektörünü tanıtmak

ÖZGÖRÜŞ
Aşağıda sıralanan temel değerleri ilke edinerek; evrensel bilgi ve teknoloji üretimi ile sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerini gerçekleştirmede üzerine düşen sorumluluğu en iyi bir şekilde yerine getirmektir. 

Temel Değerler
 • Evrensel ve Çağdaş değerlere bağlılık
 • Katılımcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Verimlilik
 • Çevreye, insana ve toplumun değerlerine saygılı olmak
 • Mesleğin gerektirdiği etik kurallarına bağlılık