Kalite Çalışmaları

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
 
2021 yılı kalite komisyon toplantıları
Kalite Komisyonu 1 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 2 no.lu toplantı tutanağı
Su Ürünleri Mühendisliği Programı (SÜM) için birim izleme ve değerlendirme göstergeleri (2021-2025)

2022 yılı kalite komisyon toplantıları
Kalite Komisyonu 1 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 2 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 3 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 4 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 5 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 6 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 7 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 8 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 9 no.lu toplantı tutanağı

2023 yılı kalite komisyon toplantıları
Kalite Komisyonu 1 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 2 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 3 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 4 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 5 no.lu toplantı tutanağı
Kalite Komisyonu 6 no.lu toplantı tutanağı

2024 yılı kalite komisyon toplantıları 
Kalite Komisyonu 1 no.lu toplantı tutanağı ve 2023 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu
 
Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları

Su Ürünleri Fakültesi Müfredat Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları
 

Müfredat Revizyonu İç Paydaş (Bölümler) Toplantı Tutanakları


ZİDEK Kurum Eğitim Çalıştayı Tutanakları

 
Dekan Öğrenci Toplantı Tutanakları

Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Programı (SÜM) için birim izleme ve değerlendirme göstergeleri

Su Ürünleri Fakültesi Stratejik Hedefler
 
STRATEJİK AMAÇ 1. ARAŞTIRMA VE İNOVASYONA DÖNÜK SÜREÇLERİN VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ. 
Proje üretme kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak bilimsel yayınların (2021 yılında 32 SCI Makale 6 öğrenci projesi) sayı, etki ve erişilebilirliğini artırmak, proje sayılarını artırmak 
STRATEJİK AMAÇ 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLEREK MEZUN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI

Eğitim programlarının kalite ve ihtiyaçlara yanıt verme boyutunu iyileştirmek. Dijital öğrenme ortamlarını geliştirmek akademik personelin eğitimlere, kongre ve konferanslara katılımını sağlamak, kariyer planlama desteği ve akademik danışmanlık sürecini geliştirip yaygınlaştırarak öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimlerini güvence altına almak. Mezun öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmak, iş imkanları ve mezuniyet sonrası kaygıları ortadan kaldırmak için öğrenim dönemi boyunca öğrencilere destekleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak. Öğrencilere proje kültürünü aşılamak. 
STRATEJİK AMAÇ 3. KURUMSAL KALİTE, KURUMSAL YÖNETİM VE YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Kurumsal aidiyeti geliştirmek kurumsal tanınırlığı artırmak ve kurumsal kimliği geliştirmek kalite yönetim sisteminin tüm üniversite birimlerinde işlevsel haline gelmesini sağlamak üniversitenin performans raporlarına kaynak olacak ve yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayacak yönetim bilgi sistemini kurum içinde geliştirmek. İç paydaşlar ve dış paydaşlar ile sürekli iletişim halinde olarak kalite standardımızı daha da iyileştirmek. Birim içi işlerin bir kısmını "esas ve uygulamalar" ile yazılı ve görünür hale getirmek. 
STRATEJİK AMAÇ 4. TOPLUMA HİZMET ALANINDA KAPSAM VE ETKİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
Kamu ve özel sektör işbirlikleri ile toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak. Öğrencilerimize sunulan eğitim, danışmanlık ve laboratuvar hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini geliştirmek Toplumla paylaşılan bilginin kapsamını ve etkisini geliştirilmek Üniversitenin düzenlemiş olduğu kültür, sanat ve spor ile ilgili etkinliklerine katılım sağlamak. Sektör temsilcileri ile gerekli eğitim planları düzenlemek, teknik ziyaretler yapmak (2021 yılında 15 gezi) marka dersler için düzenlenen protokolün (2021 yılında 1 protokol) devamlılığını sağlamak. Topluma hizmet hedefi güden proje çağrılarına başvurularda bulunmak. 
STRATEJİK AMAÇ 5. ÇAĞDAŞ KAMPÜS GELİŞİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI 
Fakültemize ait hizmet binalarının (Fakülte Hizmet Binası, Kampus AR-Ge Birimi Binası ve Ören AR-GE Birimi Binası) fiziki olanaklarını iyileştirmek. Engelsiz kampüs yaşamını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Çevre ve doğa dostu (yeşil/sürdürülebilir) kampüs çalışmalarını yaygınlaştırmak. Sıfır Atık projesi kapsamında mevcut çalışmaların desteklenmesi ve geri dönüş raporlarına göre gerekli iyileştirme ve desteklemelerin yapılması. Fakülte öğrencilerimizin çoğunlukta olduğu "İklim Kalkınma ve Yaşam Topluluğu" etkinliklerini arttırmak.
 
Görev Tanımları
Dekan Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
Dekan Yardımcısı [MY] Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
 

Kalite Çalışmaları

Su Ürünleri Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu İçin TIKLAYINIZ

Su Ürünleri Fakültesi İdari Personel Görev Tanımı İçin TIKLAYINIZ

Su Ürünleri Fakültesi Kamu Hizmet Standartları İçin TIKLAYINIZ

 
Su Ürünleri Fakültesi İş Süreçleri

Bölüm Sekreterliği
Bölüm Kurulu Kararları İş Süreci
Bölüm Kurulu Toplantıları İşlemleri İş Akış Şeması
Duyurular İş Süreci
Duyurular İşlemleri İş Akış Şeması
EBYS Üzerinden Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
EBYS Üzerinden Gelen Evrak İşlemleri İş Süreci
Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri İş Süreci

Öğrenci İşleri
Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
Kayıt İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Süreci
Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri İş Akış Şeması
Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri İş Süreci
Burs İşlemleri İş Akış Şeması
Burs İşlemleri İş Süreci
Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri İş Akış Şeması
Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri İş Süreci
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Süreci
Erasmus İşlemleri İş Akış Şeması
Erasmus İşlemleri İş Süreci
Farabi İşlemleri İş Akış Şeması
Farabi İşlemleri İş Süreci
Harç İade İşlemleri İş Akış Şeması
Harç İade İşlemleri İş Süreci
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri İş Akış Şeması
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri İş Süreci
Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
Kayıt Dondurma İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri İş Süreci
Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması
Disiplin İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Süreci
Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Şeması
Yatay Geçiş İşlemleri İş Süreci
Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri İş Akış Şeması
Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri İş Süreci
Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması
Mazeret Sınavı İşlemleri İş Süreci
Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Süreci
Mezuniyet İşlemleri İş Akış Şeması
Mezuniyet İşlemleri İş Süreci
Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması
Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Süreci
İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Şeması
İlişik Kesme İşlemleri İş Süreci
Yaz Okulu İşlemleri İş Akış Şeması
Yaz Okulu İşlemleri İş Süreci

Personel İşleri
39. Madde Görevlendirme İş Süreci
39. Madde Görevlendirme işlemleri İş Akış Şeması
Araştırma Görevlisi Atama İş Süreci
Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
Araştırma Görevlisi Süre Uzatma İş Süreci
Araştırma Görevlisi Süre Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
Ders Görevlendirme İş Süreci
Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
Dr.Öğr.Üyesi Atama İş Süreci
Dr.Öğr.Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Süreci
Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
Görevden Ayrılma İş Süreci
Görevden Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması
Göreve Başlama İş Süreci
Göreve Başlama İşlemleri İş Akış Şeması
Hastalık İzni İş Süreci
Hastalık İzni İşlemleri İş Akış Şeması
İzin İşlemleri İş Akış Şeması
İzin İşlemleri İş Süreci
Yazışmalar İş Akış Şeması
Yazışmalar İş Süreci

Tahakkuk
Maaş Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
Maaş Ödemesi İşlemleri İş Süreci
Ek Ders Ücretleri Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
Ek Ders Ücretleri Ödemesi İşlemleri İş Süreci
Yolluk-Yevmiye ve Katılım Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri İş Akış Şeması
Yolluk-Yevmiye ve Katılım Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri İş Süreci
Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri İş Akış Şeması
Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri İş Süreci
Elektrik ve Su Faturası Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
Elektrik ve Su Faturası Ödeme İşlemleri İş Süreci
Ödenek Talebi İşlemleri İş Akış Şeması
Ödenek Talebi İşlemleri İş Süreci
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alım İşlemleri İş Akış Şeması
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alım İşlemleri İş Süreci
Giyim Yardımı İşlemleri İş Akış Şeması
Giyim Yardımı İşlemleri İş Süreci

Taşınır-Kayıt
Satın Alma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
Satın Alma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Süreci
Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Süreci
Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Süreci
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri İş Süreci
Dayanıklı Taşınır Zimmetleme İşlemleri İş Akış Şeması
Dayanıklı Taşınır Zimmetleme İşlemleri İş Süreci
Dayanıklı Taşınır Zimmet Düşme İşlemleri İş Akış Şeması
Dayanıklı Taşınır Zimmet Düşme İşlemleri İş Süreci
Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri İş Süreci
Hurdaya Ayırma Yoluyla Demirbaş Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri İş Süreci
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri İş Süreci

Ders Talep Prosedürü
Su Ürünleri Fakültesi Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

Ek-1_SAİB_Ders Talep Formu

Ek-1_STB_Ders Talep Formu

Ek-1_SÜY_Ders Talep Formu

Ek-2_Bölüm Üst Yazı Şablonu

Ek-3_Öğretim-Üyesi-Ders-Talep-Formu

Ek-4_Ders Yükü Bildirim Formu

Etkinlik İzleme Prosedürü
Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlik Yönetimi Prosedürü

EK1_Etkinlik Başvuru Formu

EK2_Teknik Gezi Başvuru Formu

EK3_Etkinlik Katılımcı Listesi

Ders Telafisi
Ders Telafisi İş Akış Şeması

Ders Telafisi Teklif Formu