Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Bölüm bünyesinde Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dalı yer almaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bünyesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali TÜRKER

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans ve Doktora Programı) web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yetiştiricilik A.B.D.
İlgi Alanları:
Balık üretimi için uygun alanların belirlenmesi
Yetiştiricilik sistemlerinin uygulanması ve projelendirilmesi
Su ürünleri  yetiştiriciliğinin çevreye etkilerinin  araştırılması
Canlı yem kültürü
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yemler ve yem teknolojileri
Su omurgasızları yetiştiriciliği
Su ürünleri  yetiştiriciliğinde yeni türlerinin kültürü
Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi
Sürdürülebilir yetiştiricilik imkanları
Entegre yetiştiricilik sistemleri
Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknoloji
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali TÜRKER 
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ
Prof. Dr. Önder YILDIRIM
Prof. Dr. Mehmet KIR
Prof. Dr. Tülin ARSLAN
Prof. Dr. Ertan ERCAN 
Araştırma Görevlileri:
Araş. Gör. Dr. Rifat TEZEL
Araş. Gör. Dr. Murat Can SUNAR
Araş. Gör. Dr. İsmail Berat ÇANTAŞ

        

  

  

    Hastalıklar A.B.D.
İlgi Alanları
Balık hastalıklarının teşhisi
Postmorterm muayene ve histopatolojik muayene
Serolojik yöntemler
Hematolojik yöntemler
Kültür balıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri

Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY 
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Esin BABA