Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

1- 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme ve ders kayıtları 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında kayıt yenileme ve ders kaydı yapan öğrenciler, 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında akademik danışman onayı ile kayıt yaptırdığı dersi silebilir veya yeni ders ekleyebilirler.

3- Öğrenim ücreti ya da öğrenci katkı payı ödemesi gereken öğrenciler ödeme yapmadan kayıt yenileyemez, ders kaydı yapamaz. Ödemeler TC numarası ile Ziraat Bankasından yapılacaktır.

4- Öğrenimlerinin ilk dört yarıyılı sonunda genel not ortalamaları 1.80'in altında kalan lisans öğrencileri, akademik yetersizlik durumuna düşerler. Akademik yetersiz öğrenciler, beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamazlar. Öğrenciler, almadıkları derslerle birlikte başarısız oldukları dersleri ve/veya başardıkları dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadırlar.

5- Ön lisans,  lisans programlarında kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinde normal ders yükü 30 AKTS’dir. Genel not ortalaması 2,00’den düşük olan başarısız öğrenciler en fazla 30 AKTS ders alabilirler.

6- Başarılı öğrenciler;
GNO ≥ 2,00- 2,99 » en fazla 36 AKTS,
GNO ≥ 3,00- 4,00 » en fazla 40 AKTS ders kaydı yapabilir.
 
Mezuniyet aşamasındaki başarılı öğrenciler akademik danışmanın önerisi, bölüm başkanının onayı ile
GNO ≥ 2,00- 2,99 » en fazla 42 AKTS,
GNO ≥ 3,00- 4,00 » en fazla 46 AKTS ders kaydı yapabilir.
 
7- En az bir eğitim-öğretim yılı öğrenim görmüş, bulundukları yarıyıla kadar almaları gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmaları şartı ile genel not ortalamaları en az 3.00 olan öğrenciler, öğrenimlerini erken tamamlamak amacıyla, ders yüklerinin üzerinde yukarıda belirtilen krediler kadar bir üst sınıftan ders alabilirler.

8- Ders kaydı işlemleri aşağıdaki sıraya göre uygulanır.
  1. FF,FD, TT, KK notu ile başarısız olunan dersler.
  2. Geçmiş dönemlerden alınmamış dersler.
  3. İçinde bulunulan dönemden alınmamış dersler.

9- Staj çalışması eğitim-öğretim programlarında ders yükü içinde değerlendirilmektedir. Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler ders kayıt listesine mutlaka staj çalışmasını eklemelidir.

Son Güncelleme Tarihi : 21.03.2024 11:48 Okunma Sayısı : 470

Son Duyurular