Genç bilim insanları istilacı türleri mercek altına aldı!

BİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenen “Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli Belirlemede Güncel Yaklaşımlar: ASISK, ENSARS ve MAXENT” eğitimi başarıyla tamamlandı.
 

 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi koordinatörlüğünde, Ege Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi), Hacettepe Üniversitesi (Fen Fakültesi), İskenderun Teknik Üniversitesi (Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri MYO) mensubu 9 değerli öğretim üyelerinin katkıları ile bu yıl dördüncü kez TUBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında desteklenen bilimsel eğitim etkinliği başarı ile yürütülmüştür. Proje kapsamında 14 farklı kurumdan 21 genç araştırıcıya sucul istilacı türler ile istilacılığın matematiksel olarak yorumlanması üzerinde yoğun ve uygulamalı bir eğitim verilmiştir.
TUBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında “Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli Belirlemede Güncel Yaklaşımlar: ASISK, ENSARS ve MAXENT” adlı etkinlik projesi, MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve fakülte dekanı Prof. Dr. Halit FİLİZ Koordinatörlüğünde, Muğla/Akyaka’da, Hamle Otel’de 05-09 Eylül 2022 (5 gün) tarihleri arasında planlanan şekilde gerçekleştirilmiştir.
Proje amacı; Günümüzde sınır tanımayan problemlerden biri olan Sucul İstilacı/Yabancı ve sucul ekosistemlerde biyoistila konusuna meraklı genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler ile karar verici kurumlarda çalışan uzmanlara herhangi bir Risk Alanı’nda Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli’nin bilimsel bir değerlendirmesinin nasıl yapıldığını öğretmek ve uygulamalı olarak bu konuları aktarmak, konu ile ilgili bilim insanı/araştırmacılarının farkındalık ve bilinçlenme seviyesini artırmak, bilimsel ve güncel bilgilerini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Yapılan etkinlik sonucunda “Sucul İstilacı Yabancı Türler ile İlgili Risk Değerlendirme Analiz Uzmanları Ağı” oluşturulması, farklı üniversitelerden ve değişik kamu kurumlarından katılımcıların; istilacı türler ile ilgili farkındalık düzeylerinin yükselmesine eğitsel süreçler ile katkıda bulunulması ve bu değerlerin ortak ulusal bir problem olarak sahiplenilmesi yolunda onların motive edilmesi, ve istilacı türler ile ilgili ortak bir ulusal problemde veri sağlayıcılar olan akademisyenler ile karar verici mercileri (bakanlık uzmanları) ortak bir alanda bir araya getirerek önleme ve yönetim çalışmalarında kullanabilecekleri ortak bir anlayış ve dilin ortaya çıkması için bir ortam sunulması öngörülmüştür. Bilimsel Eğitim Etkinliği ile ilgili detaylı bilgiler WEB sayfasında yer almaktadır: http://riskbelirleme.org/
 
EĞİTMENLER: 
Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Ertan TAŞKAVAK Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Fıtnat Güler EKMEKÇİ Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Halit FİLİZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Tahir ÖZCAN İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi
Doç.Dr. Sadi AKSU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
Doç.Dr. Nurçin KİLLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Dr. Salim Can AKÇINAR Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Son Güncelleme Tarihi : 30.09.2022 16:17 Okunma Sayısı : 650

Son Haberler