Deniz Araçları Koordinasyon Komisyonu

DENİZ ARAÇLARI KOORDİNASYON KOMİSYONU

Görev Tanımı: Deniz araçları ile ilgili her türlü resmi yazışmaları yapmak, belgeleri düzenlemek. Seyir için gerekli araç gereç ve donanımların satın alınmasında teknik şartnameleri düzenlemek. İlgili araç-gereçlerin kullanım organizasyonunu yapmak. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Prof. Dr. Celal ATEŞ (Dekan, Koordinatör)

Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÖNSOY (Koordinatör Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Anıl GÜLŞAHİN

Yardımcı Üyeler

Araş. Gör. Dr. Aykut YOZUKMAZ

Araş. Gör. Dr. Hasan CERİM

Araş. Gör. İsmail REİS

 

Sanal Tur
Yukarı Çık