Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler ve Çok Değerli Veliler,  
1992 yılında kurulan ve ilk öğrencilerini 2004-2005 Eğitim öğretim yılında alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 9 Profesör, 8 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 11 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 33 öğretim elemanı ve 10 idari personel ile 84 lisans, aktif olarak 168 yüksek lisans ve 21 doktora öğrencimizle eğitimine devam etmektedir. 

Yerleşmiş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, mükemmel yerleşkesi, balıkçılığın ülkemizdeki üssü, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile günümüze dek 118’ i lisans, 26’ sı da lisansüstü olmak üzere toplam 144 öğrenci mezun vererek ülkemizin saygın eğitim kurumlarından birisi haline gelen Fakültemiz başarı ile yoluna devam etmektedir. Eğitim-öğretimini, Üniversitemizin Kötekli Yerleşkesi’nde sürdürmekte olan Fakültemiz, Muğla ili içinde merkez sayılabilecek bir noktada ve öğrenciler için uygun barınma, sosyal, kültür ve beslenme ortamlarına yakın bir konumdadır. Öğrencilerimiz, Kötekli Yerleşkesi’nde yer alan kütüphane, açık ve kapalı spor salonları, yüzme havuzu, kafeteryalar, tiyatro, konser, sergi ve benzeri kültür, sanat etkinliklerine de kolaylıkla katılabilmektedirler. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile işbirliğine önem veren, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir eğitim yuvası olarak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmeyi ana hedef olarak ilke edinmiştir. Genç, dinamik ve her biri alanında yetkin öğretim elemanlarından oluşan öğretim kadromuzun tek hedefi sağlam bir Su Ürünleri Mühendisliği altyapısı ile donanmış, özgür düşünen, araştırmacı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu bağlamda, ülkemiz ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemize faydalı  Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak çağdaş olanaklara sahip fakülte binamız ile öğrenci uygulama ve akademik personele yönelik bilimsel çalışmaların yürütüldüğü deniz ve iç sularla ilgili yeni araştırma ve uygulama birimlerinin oluşturulması için bütün kaynaklarını kullanmaktadır. Üniversite Rektörlüğü ve Fakülte idaresi olarak bu hedeflerimize 2018-2019 yılları arasında ulaşabilmek asıl gayemiz arasında yer almaktadır. 

Genç bir fakülte olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak amacımız genç, dinamik öğretim elemanlarımız ile çağın ihtiyaç duyduğu gençleri yetiştirmek üzere öğretim vermek ve dünya ülkelerindeki yaşıtları ile rekabet edebilecek özgüvene sahip bireyler yetiştirmektir. Bu yüzden bizim için sizler çok özelsiniz. 

Sonuç olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Fakülte çalışanları adına siz aday öğrencilerimizi fakültemizde öğrenim görmeye davet ediyoruz. Geleceğin Su Ürünleri dünyasında yer almak üzere şimdi söz sırası sizde olup selam ve saygılarımı sunar, hepinize başarılar dilerim.
>