Yetiştiricilik Bölümü

Bölüm bünyesinde 2 Anabilim Dalı yer almaktadır. 

Yetiştiricilik A.B.D.
İlgi Alanları:
Balık üretimi için uygun alanların belirlenmesi
Yetiştiricilik sistemlerinin uygulanması ve projelendirilmesi
Su ürünleri  yetiştiriciliğinin çevreye etkilerinin  araştırılması
Canlı yem kültürü
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yemler ve yem teknolojileri
Su omurgasızları yetiştiriciliği
Su ürünleri  yetiştiriciliğinde yeni türlerinin kültürü
Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi
Sürdürülebilir yetiştiricilik imkanları
Entegre yetiştiricilik sistemleri
Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknoloji
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali TÜRKER 
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Önder YILDIRIM
Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ
Prof. Dr. Mehmet KIR
Doç. Dr. Tülin ARSLAN
Doç. Dr. Ertan ERCAN 
Araştırma Görevlileri:
Araş. Gör. Murat Can SUNAR
Araş. Gör. Rifat TEZEL
Araş. Gör. İsmail Berat ÇANTAŞ

Hastalıklar A.B.D.
İlgi Alanları
Balık hastalıklarının teşhisi
Postmorterm muayene ve histopatolojik muayene
Serolojik yöntemler
Hematolojik yöntemler
Kültür balıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri

Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY 
Öğretim Üyeleri:
Doktor Öğretim Üyesi Esin BABA
 
>