Kalite Çalışmaları

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
 
Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları


Görev Tanımları
 
Dekan Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
Dekan Yardımcısı [MY] Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
Dekan Yardımcısı [NK] Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için TIKLAYINIZ
 

Kalite Çalışmaları

Su Ürünleri Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu İçin TIKLAYINIZ

Su Ürünleri Fakültesi İdari Personel Görev Tanımı İçin TIKLAYINIZ

Su Ürünleri Fakültesi Kamu Hizmet Standartları İçin TIKLAYINIZ

 
Su Ürünleri Fakültesi İş Süreçleri

Bölüm Sekreterliği
Bölüm Kurulu Kararları İş Süreci
Bölüm Kurulu Toplantıları İşlemleri İş Akış Şeması
Duyurular İş Süreci
Duyurular İşlemleri İş Akış Şeması
EBYS Üzerinden Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
EBYS Üzerinden Gelen Evrak İşlemleri İş Süreci
Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri İş Süreci

Öğrenci İşleri
Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
Kayıt İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Süreci
Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri İş Akış Şeması
Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri İş Süreci
Burs İşlemleri İş Akış Şeması
Burs İşlemleri İş Süreci
Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri İş Akış Şeması
Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri İş Süreci
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Süreci
Erasmus İşlemleri İş Akış Şeması
Erasmus İşlemleri İş Süreci
Farabi İşlemleri İş Akış Şeması
Farabi İşlemleri İş Süreci
Harç İade İşlemleri İş Akış Şeması
Harç İade İşlemleri İş Süreci
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri İş Akış Şeması
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri İş Süreci
Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
Kayıt Dondurma İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri İş Süreci
Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması
Disiplin İşlemleri İş Süreci
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Akış Şeması
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Süreci
Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Şeması
Yatay Geçiş İşlemleri İş Süreci
Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri İş Akış Şeması
Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri İş Süreci
Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması
Mazeret Sınavı İşlemleri İş Süreci
Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Süreci
Mezuniyet İşlemleri İş Akış Şeması
Mezuniyet İşlemleri İş Süreci
Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması
Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Süreci
İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Şeması
İlişik Kesme İşlemleri İş Süreci
Yaz Okulu İşlemleri İş Akış Şeması
Yaz Okulu İşlemleri İş Süreci

Personel İşleri
39. Madde Görevlendirme İş Süreci
39. Madde Görevlendirme işlemleri İş Akış Şeması
Araştırma Görevlisi Atama İş Süreci
Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
Araştırma Görevlisi Süre Uzatma İş Süreci
Araştırma Görevlisi Süre Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
Ders Görevlendirme İş Süreci
Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
Dr.Öğr.Üyesi Atama İş Süreci
Dr.Öğr.Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Süreci
Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
Görevden Ayrılma İş Süreci
Görevden Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması
Göreve Başlama İş Süreci
Göreve Başlama İşlemleri İş Akış Şeması
Hastalık İzni İş Süreci
Hastalık İzni İşlemleri İş Akış Şeması
İzin İşlemleri İş Akış Şeması
İzin İşlemleri İş Süreci
Yazışmalar İş Akış Şeması
Yazışmalar İş Süreci

Tahakkuk
Maaş Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
Maaş Ödemesi İşlemleri İş Süreci
Ek Ders Ücretleri Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
Ek Ders Ücretleri Ödemesi İşlemleri İş Süreci
Yolluk-Yevmiye ve Katılım Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri İş Akış Şeması
Yolluk-Yevmiye ve Katılım Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri İş Süreci
Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri İş Akış Şeması
Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri İş Süreci
Elektrik ve Su Faturası Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
Elektrik ve Su Faturası Ödeme İşlemleri İş Süreci
Ödenek Talebi İşlemleri İş Akış Şeması
Ödenek Talebi İşlemleri İş Süreci
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alım İşlemleri İş Akış Şeması
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alım İşlemleri İş Süreci
Giyim Yardımı İşlemleri İş Akış Şeması
Giyim Yardımı İşlemleri İş Süreci

Taşınır-Kayıt
Satın Alma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
Satın Alma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Süreci
Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Süreci
Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri İş Süreci
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri İş Süreci
Dayanıklı Taşınır Zimmetleme İşlemleri İş Akış Şeması
Dayanıklı Taşınır Zimmetleme İşlemleri İş Süreci
Dayanıklı Taşınır Zimmet Düşme İşlemleri İş Akış Şeması
Dayanıklı Taşınır Zimmet Düşme İşlemleri İş Süreci
Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri İş Süreci
Hurdaya Ayırma Yoluyla Demirbaş Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri İş Süreci
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri İş Süreci


 
>