Detay proje

 

PROJE TÜRÜ PROJE NO M.S.K.Ü  DEV AM EDEN BAPPROJELERİMİZ Yürütücü Proje Başlangıç Tarihi
MSKÜ BAP 11/35
Muğla Bölgesi’nde bulunan tatlı su midye türlerinin, biyolojik özelliklerinin saptanması, tespiti ve ekonomik açıdan incelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Ertan Ercan
2011
MSKÜ BAP 11/69
Sarıçay Deresi’nde dağılım gösteren istilacı Pseudorasbora parva balığının Sphaerothecum destruens parazitini taşıyıcılığının tespiti
Yrd.Doç.Dr. Didem Ercan
2011
MSKÜ BAP 12/58
Güney Ege’de Avlanan Ekonomik Değere Sahip Deniz Balıklarında Ağır Metal İçeriğinin Tespiti ve Halk Sağlığı Açısından Olası Risklerin Saptanması
Yrd. Doç. Dr. Murat YABANLI
2012
MSKÜ BAP 12/94
Portakal Kabuğundan Elde Edilen Esansiyel Yağ İle Zenginleştirilmiş Yenilebilir Kaplamaların Karideslerin Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Taçnur BAYGAR
Ekim 2012
MSKÜ BAP 12/122
Muğla İlinde Bulunan Bazı Makro Alglerin Besinsel Kompozisyonlarının Belirlenmesi Ve Gıda Amacıyla Kullanım Olanaklarının Tespiti
Prof. Dr. Taçnur BAYGAR
MSKÜ BAP 13/06 Muğla Kıyıları Deniz Canlıları Üzerine Bir Proje
Prof. Dr. Ali TÜRKER
Şubat 2013
MSKÜ BAP 13/07
Kum Köpek Balığı [Carcharhinus plumbeus (Nardo,1827)] Peşinde
Doç.Dr. Halit FİLİZ
Mart 2013
MSKÜ BAP 13/40
Yabancı bir tatlısu türü Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)’nın yerel balık türleriyle olan beslenme etkileşimleri
Doç.Dr. Ali Serhan Tarkan
2013
MSKÜ BAP 13/43
Datça Yarımadası’ndaki Balıkçılığa Kapalı Alanlarda Bulunan Balık Türleri
Doç.Dr. Halit FİLİZ
Mart 2013
MSKÜ BAP 13/46
Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma
Doç Dr. Tülin Arslan
Mart 2013
MSKÜ BAP 13/58
Türkiye iç sularında dağılım gösteren istilacı tatlısu balıklarından gümişi havuz balığı (Carassius gibelio) populasyonlarının biyoekolojik yönden incelenmesi
Doç Dr. Özgür Emiroğlu
2013
MSKÜ BAP 13/120
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)’ndeki Balıkçılığa Kısıtlı Alanlarda Lesepsiyan-Yerli Balık Türleri Arasındaki Av-Avcı İlişkileri
Doç.Dr. Halit FİLİZ
Ağustos 2013
MSKÜ BAP 13/121
Bafa Gölü Su ve Sedimenti ile Askıda Katı Maddede Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Murat YABANLI
2013
MSKÜ BAP 13/131
Endemik tatlısu balığı Capoeta bergamae (Karaman,1969)‘nin Tersakan Deresi’ndeki biyoekolojik özellikleri ve habitat tercihleri
Doç.Dr. Ali Serhan Tarkan
2013
MSKÜ BAP 13/135
Anaç Yemindeki E Vitamini Oranının Pindani Balığının (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974) Üreme Performansı Üzerine Etkileri
Doç Dr. Tülin Arslan
Ağustos 2013

 

Sanal Tur
Yukarı Çık