Fakülte Tanıtımı, Mezunlarla İletişim ve Topluma Hizmet Komisyonu

FAKÜLTE TANITIMI, MEZUNLARLA İLETİŞİM ve TOPLUMA HİZMET KOMİSYONU

Görev tanımı: Fakültemiz birimlerini ve hizmetlerini ilgili kesimlere duyurmak. Üniversite adayı öğrencilerin Fakültemizi tercih etmelerine zemin hazırlayacak tanıtım faaliyetlerini planlamak, varsa sorunları tespit edip yeni politikalar geliştirmek. Su ürünleri ve halk sağlığı konularında bilgilendirmeler yapmak. Tanıtımla ilgili yeni stratejiler geliştirmek. Ayrıca, fakültemizden mezun olan mühendislerin iletişim bilgilerini kullanarak onlarla iletişim kurar. İstihdam durumlarını takip eder. Mezunlar gününü organize eder. Bir internet grubu oluşturarak mezunlar arası iletişim sağlar. Elde ettiği bilgileri fakülte web sayfasında paylaşıma sunar. Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile birlikte Dekanlığa sunmak ve Dekanlığın vereceği konu ile ilgili diğer talimatları yürütmek ile görevlidir.

 

Asil Üyeler:

Prof. Dr. Önder YILDIRIM (Başkan)

Doç. Dr. Ertan ERCAN

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇOKER

Yardımcı Üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Esin BABA

Araş. Gör. Dr. Sercan YAPICI

Araş. Gör. Cansu METİN

 

Sanal Tur
Yukarı Çık