ADAY ÖĞRENCİLER

Değerli Aday Öğrencimiz,
1992 yılında kurulan ve ilk öğrencilerini 2004-2005 Eğitim öğretim yılında alan Fakültemiz (http://www.sufak.mu.edu.tr/Newfiles/22/Content/2021%20MSKU%20SUFAK%20Katalog.pdf), güçlü bir akademik kadro ile sizlere teknoloji odaklı ve uygulamalı bir eğitim süreci sunmaktadır. Yerleşmiş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, mükemmel yerleşkesi, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün ülkemizdeki üssü, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile ülkemizin saygın eğitim kurumlarından birisi haline gelen Fakültemiz başarı ile yoluna devam etmektedir. Eğitim-öğretimini, Üniversitemizin Kötekli Yerleşkesi’nde sürdürmekte olan Fakültemiz, Muğla ili içinde merkez sayılabilecek bir noktada ve öğrenciler için uygun barınma, sosyal, kültür ve beslenme ortamlarına yakın bir konumdadır. Öğrencilerimiz, Kötekli Yerleşkesi’nde yer alan kütüphane, açık ve kapalı spor salonları, yüzme havuzu, kafeteryalar, tiyatro, konser, sergi ve benzeri kültür, sanat etkinliklerine de kolaylıkla katılabilmektedirler. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile iş birliğine önem veren, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir eğitim yuvası olarak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmeyi ana hedef olarak ilke edinmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, “Su Ürünleri Temel Bilimleri”, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği” ve “Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi” olmak üzere başlıca üç akademik bölümden oluşmakta olup Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek lisans diploma derecesi vermektedir. Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Su Ürünleri Mühendisliği alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Genç, dinamik ve her biri alanında yetkin öğretim elemanlarından oluşan öğretim kadromuzun tek hedefi sağlam bir Su Ürünleri Mühendisliği altyapısı ile donanmış, özgür düşünen, araştırmacı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu bağlamda, ülkemiz ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemize faydalı Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak çağdaş olanaklara sahip fakülte binamız ile öğrenci uygulama ve akademik personele yönelik bilimsel çalışmaların yürütüldüğü deniz ve iç sularla ilgili yeni araştırma ve uygulama birimlerinin oluşturulması için bütün kaynaklarını kullanmaktadır. 
4 katlı fakülte binasında 3 adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, Ağ Yapım Teknolojisi Laboratuvarı, Yem Yapım Laboratuvarı, Kalite Kontrol, İşleme Teknolojisi AR-GE Laboratuvarı, Biyoteknoloji, İçsular ve Deniz Biyolojisi Laboratuvarları, Su Ürünleri Araştırma Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı başta olmak üzere Akvaryum Birimi ve Balık Müzesi dahilinde 20’ye yakın laboratuvar ve uygulama birimi bulunmaktadır.
Muğla Merkez Kötekli Kampüsü içerisinde fakülte binasına ek olarak, Milas/Ören’de bulunan Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Birimi (AR-GE; http://www.sufak.mu.edu.tr/tr/oren-arge-birimi-597) de faaliyetini sürdürmektedir. Birimde öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimin yanı sıra, çeşitli konularda araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve üretim yapılmaktadır.
Fakülte envanterinde “Rota 48” (http://www.sufak.mu.edu.tr/tr/rv-rota48-435) isimli eğitim ve araştırma gemisi bulunmaktadır. Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin eğitim, öğretim faaliyetlerinde uygulama gemisi olarak, öğretim elemanlarının ise deniz ve balık popülasyon çalışmaları ile diğer bilimsel araştırmalarında eğitim ve araştırma amacıyla kullanmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce üniversitemize 06.05.2013 tarihinde devredilmiştir. Gemimiz her türlü uygulama ve araştırmalarda kullanılmaktadır.
Fakültemiz bünyesinde 2006 yılında kurulan Balık Müzesi’nin amaçları arasında ülkemizdeki balıklarla ilgili biyolojik çeşitliliğinin ve zenginliğin tescillenerek bilimsel bir zemin üzerinden sergilenmesi, müzeciliğe ilgi duyan kişilerin ve halkımızın bilinçlendirilmesi ile çevre koruma bilincinin geliştirilmesi ve bilimsel çalışmalara temel oluşturacak nitelikte bir veri bankası oluşturulması yer almaktadır. Müze materyalini oluşturan balık örnekleri, 2000 yılından itibaren başta Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere, Karadeniz ve Marmara Denizi’nden elde edilen yaklaşık 200 türden oluşmaktadır. Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel projelerde elde edilen ve daha önce müze envanterinde bulunmayan yeni türlerin de eklenmesi ile müzemiz her geçen gün zenginleşmektedir.
Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ve Geliştirme birimlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına” dair yönetmeliği kapsamında, deney hayvanları üretim, kullanım ve tedarik izni bulunmaktadır. 2019 yılı içerisinde “Su Ürünleri Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi” kurulmuştur.  Fakülteye bağlı Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz; Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 01.02.2019 tarihinde ruhsatlandırılmış ve "Deney Hayvanı Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni" belgesi ile sertifikalandırılmıştır (http://suhadyek.mu.edu.tr/tr/deney-hayvanlari-unitesi-4518). Fakültede “Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” bulunmakta olup, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi (http://suhadyek.mu.edu.tr/Newfiles/1552/Content/Y%C3%96NERGE.pdf) Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu nun 22.03.2019 tarihli ve 55 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Su Ürünleri bölümlerinin lisans düzeyinde tercih durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca belirlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 20+1 olan kontenjanımızı doldurmuş bulunmaktayız (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-panel.php?y=107610355&p=1000_2&pr=1). 2020 ve 2021 yıllarında ülkemizde ve tüm Dünya da yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında lisans düzeyinde Fakültede verilen dersler ve sınavlar Uzaktan Eğitim platformu üzerinden (https://dys.mu.edu.tr/) sağlanmıştır.
Programa kabul edilen öğrenciler için hazırlık sınıfı yoktur.
Öğrencilerimiz çeşitli programlar kapsamında Öğrenci Değişimi programlarından yararlanabilmekte, kendilerini bilimsel ve kültürel yönden geliştirme imkanı bulabilmektedirler.
ERASMUS Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında fakültenin işbirlikleri:
Instituto Politecnico de Leiria (Portekiz)
Institute of Aquaculture HCMR (Yunanistan)
Lodz Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti, Polonya)
Perugia Üniversitesi (İtalya)
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.
Uluslararası Sakharov Çevre Üniversitesi (Belarus)
Öğrenci Değişim Programı Anlaşması
Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arasında öğrenci değişim programıdır.
Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi (Japonya)
Fakülteye, her yeni gelen öğrenciye, dekanlık (Su Ürünleri Mühendisliği programının başkanı olarak) tarafından önerilen ve fakülte kurulunun onayından sonra kesinleşen bir akademik danışman atanır. Akademik danışman, eğitim ve öğretim ile ilgili dersler, sınavlar, üniversite yönetmelikleri veya ilgili diğer konularda öğrenciler için bir rehber görevi görür. Öğrencileri mezuniyete kadar bu danışmanlarının gözetiminde kalırlar. Ancak, ders önkoşulları, danışmanın tavsiyeleri, bölüm müfredatı ve mezuniyet gereklerine uygun olarak ders seçmek öğrencinin sorumluluğudur.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Fakültede ölçme değerlendirme sistemi için sadece sınavlar (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavı) kullanılmaktadır. Ders başarı oranlarına katkıda, isteğe ve öğretim üye/elemanına bağlı olarak ödev, proje vb. enstrümanlar da kullanılabilmektedir.
Su Ürünleri Fakültesi’nde program yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. Fakültemizde Bölüm bazında eğitim-öğretim verilmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi Fakültemiz öğrencileri “Su Ürünleri Mühendisi” unvanı ile diploma almaktadırlar. Üç bölümün ortak dersleri ile hazırlanan müfredat eğitimi alan öğrencilerimiz mezuniyet sonrası su ürünleri sektöründe ve kamu kurumlarında istihdam olanağı bulmaktadırlar.
Fakültede eğitim gören öğrenciler, dönem ödevleri, seminer sunumları ve derslerin yanı sıra arazi çalışmalarına dahil edilerek bilimsel teorik ve pratik yönleri geliştirilmektedir. Fakültemiz tarafından yürütülen projelerde öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Eğitim-öğretimin her seviyesi için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra dersin öğretim elemanı tarafından dersin amacı, içeriği ve öğrenim kazanımları öğrenciler ile paylaşılmaktadır.
Su Ürünleri Mühendisliği Programı mezunları yakın gelecekte, Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversitelerin Su Ürünleri, Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi fakültelerinde, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümlerinde, Su Ürünleri Meslek Yüksekokullarında, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Liselerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İl Kontrol laboratuvarları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda, ÇED koordinatörü firmalarda, Halka açık akvaryumlarda çalışabilmektedirler.
Bu fırsatlara ilaveten, program müfredatında bulunan “Su Ürünlerine Giriş” dersi kapsamında Su Ürünleri sektörü ve yan dallarındaki iş fırsatlarını görüp, değerlendirip başarılı olmuş girişimciler ile öğrenciler bir araya getirilerek iş-fırsat yelpazesinin genişletilmesi ve öğrencilerin ufuklarının açılması planlanmaktadır.
Fakültede eğitim gören öğrenciler, dönem ödevleri, seminer sunumları ve derslerin yanı sıra arazi çalışmalarına dahil edilerek bilimsel teorik ve pratik yönleri geliştirilmektedir. Fakülte tarafından yürütülen projelerde öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır (http://sufak.mu.edu.tr/tr/haber/tubitak-2209a-destekli-proje-basarisi-50184).
Eğitim-öğretimin her seviyesi için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversite web sayfası üzerinden duyurulmaktadır (https://ects.mu.edu.tr/tr/program/231).
Üniversitede bir Oryantasyon süreci oluşturulmuştur ve güz dönemi başında bu oryantasyon gerçekleştirilmektedir. Fakültede en son 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı gerçekleştirilmiştir (http://sufak.mu.edu.tr/tr/haber/20202021-egitimogretim-yili-oryantasyon-programi-47381). Her yıl Eğitim ve öğretim dönemi başlamasından 1 hafta önce 1. Sınıf öğrencileri için oryantasyon programı oluşturulmaktadır. Kampus tanıtımı, Fakülte yerleşke ve imkanları tanıtımı, idari büro işleyiş politikası, gemi ve Ören AR-Ge tanıtımı gerçekleşen aktivitelerdir. Oryantasyon programı ilk gün ilk saat Fakülte Dekanının açılış dersi ile başlamaktadır. Üst yönetim olarak Dekan Yardımcıları da bu derse katılmaktadır. Öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yrd.'sı eğitim öğretim ve Fakültede öğrencilerin karşılaşabilecekleri konularda bilgi vermektedir. Ören Ar-Ge ve gemiden sorumlu olan Dekan yardımcısı ise yerleşkeler hakkında ve Araştırma gemisi Rota 48 hakkında bilgi vermekte ve bu noktaların ziyaretlerinde eşlik etmektedir. Oryantasyona danışmanlar başta olmak üzere tüm akademik kadro davet edilmekte ve tanışma sağlanmaktadır.
Öğrenci işleri bürosu tarafından tüm öğrencilerin telefon numaraları üzerinden erişim sağlanmaktadır. Duyurular ve bilgilendirmeler acil durumlarda telefon etme ya da mesaj gönderme kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) (https://obs.mu.edu.tr/) ile öğrencilerin hem kurumsal e postalarına hem de sayfalarına mesaj göndermek mümkündür.  Fakülte web sayfası üzerinden tüm güncel duyurular yapılabilmektedir. Su ürünleri Fakültesi yönetimi diğer bir iletişim ağı olan sanal medyayı da aktif olarak kullanmaktadır. Fakülte resmi Öğrenciler ile iletişimin ve paylaşımların daha etkin yapılabilmesi için Instagram uygulaması üzerinde Nisan 2021’de “Su Ürünleri Fakültesi” adlı ve “msku_sufak” kullanıcı adlı, https://sufak.mu.edu.tr adresi bağlantılı bir profil oluşturulmuştur. Fakülte ve öğrenciler ile ilgili paylaşımlar buradan yapılmaktadır.
Fakültede öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim programı uygulanması benimsenmekte ve tercih edilmektedir, ancak bu uygulama son zamanlarda etkin kullanılmaya başlanmış olup, daha etkin kullanılması durumunda başarı ile gerçekleşebilecektir. Bu etkin kullanım ders anlatımına öğrencilerin daha fazla katılımının sağlanması, projelerde görev verilmesi, sunum ödevleri ile derslere katılımının sağlanması, uygulama derslerinin laboratuvarlarda yapılması ve öğrencilerin deneyleri kendilerinin yapması yolları ile sağlanmaktadır. Fakülte öğrenci projelerine önem vermektedir ve 2020 (http://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/su-urunleri-temel-bilimler-bolumu-ogrencimizin-tubitak-2209a-destekli-proje-basarisi-46489) ve 2021 (http://sufak.mu.edu.tr/tr/haber/tubitak-2209a-destekli-proje-basarisi-50184) yıllarında toplamda 2 adet TÜBİTAK 2209-A kapsamında proje almıştır. Fakülte 2021 yılında daha çok sayıda TÜBİTAK 2209-A ve B projesi hedeflemektedir.  Ayrıca fakültede 21 öğrenci katılımı ile “Damla Topluluğu” tarafından “Damla Projeler Yazacak” adı altında 20-27 Şubat 2020 tarihleri arasında eğitim semineri verilmiştir (https://muweb.mu.edu.tr/Newfiles/130/Content/MSK%C3%9C%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%202020%20v2%20web%20versiyon(5).pdf; sayfa 294)
Bunun yanında fakültede kendi lisans öğrencilerinin de katılımcı olarak yer alma şansı bulabildiği 3 adet TÜBİTAK 2237-A projesi yürütülmüştür (http://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-uyelerimizin-%E2%80%9Ctubitak-2237a%E2%80%9D-destekli-proje-basarisi-41926; http://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-uyelerimizin-%E2%80%9Ctubitak-2237a%E2%80%9D-destekli-proje-basarisi-45683; http://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-uyelerimizin-tubitak-2237a-destekli-proje-basarisi-48946). 
Müfredatta “SÜM4004 Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri Projelendirilmesi” zorunlu dersinin yanı sıra “SÜM4508 Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” ve “SÜM4512 Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Tasarım ve Projelendirme” seçmeli dersleri bulunaktadır. Bu derslere öğrencilerin katılımı öncelikle kendi tercihleri, sonra da danışman yönlendirmesi ile olmaktadır.
Üniversitemiz ve Fakültemiz bünyesinde engelli öğrencilerimiz için yönlendirmeler, asansör ve lavabo mevcuttur. Engelli öğrencilerimizin taleplerine yönelik tüm tedbirler ve düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Fakültede bu kapsamda 1 rampa, 2 asansör, 4 özel tuvalet, 2 uygun kapı ve girişleri ve 1 uygun kaldırım ve girişleri bulunmaktadır (https://muweb.mu.edu.tr/Newfiles/130/Content/MSK%C3%9C%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%202020%20v2%20web%20versiyon(5).pdf; sayfa 162, Tablo 179). MSKÜ, özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik uygulamaya koyduğu projeler ile emsalsiz ve kazanılması zor bir başarıya imza atarak, “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında “Erişilebilir Üniversite” kategorisinde ikinciliğe layık görülmüştür (http://engelsiz.mu.edu.tr/tr/haber/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-tarafindan%C2%A0verilen-2020%C2%A0turkiye-erisilebilirlik-odulleri-erisilebilir-universiteler-kategorisi-odulu-49726). MSKÜ Eğitimde Erişilebilirlik Ödülleri’nden “Yeşil Bayrak” ödülünü de almıştır (http://engelsiz.mu.edu.tr/tr/haber/msku%E2%80%99ye-egitimde-erisilebilirlik-odulleri%E2%80%99nden-%E2%80%9Cyesil-bayrak%E2%80%9D-50240).  “Engelsiz Kampüs Birimi” (http://engelsiz.mu.edu.tr/), özel gereksinimi olan öğrencilere gereksinim duydukları akademik ve sosyal desteği sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Fakülte çalışanları adına siz aday öğrencilerimizi fakültemizde öğrenim görmeye davet ediyoruz. Geleceğin Su Ürünleri dünyasında yer almak üzere şimdi söz sırası sizde…