Ören AR-GE Birimi

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde Muğla İli Ören ilçesinde bulunan AR-GE Birimi içerisinde 17 adet büyük (15X40 m), 12 adet küçük (3X8 m) toprak havuz ile birlikte kapalı alanda ise 10 adet yuvarlak (8 m çapında) ve 5 adet dikdörtgen (5X11 m) beton havuz halihazırda bulunmaktadır. İşletmede 18 °C ‰2-6 tuzlulukta bir kaynak suyu kullanılmaktadır. Ayrıca AR-GE birimine denizden su temini de yapılabilmektedir. Bu sayede istenilen tuzlulukta çalışmalar yapılabilmektedir.