Erasmus Farabi ve Mevlana Koordinatörü

Fakülte Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Ertan ERCAN
 
FAKÜLTE ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Koordinatörlüğü ile eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmak,
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Koordinatörlüğü ile Fakülte (Su Ürünleri Fakültesi) arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
 • Bölümün (Su Ürünleri Mühendisliği) gereksinimlerine uygun yeni bağlantıların kurulması, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda teşvik etmek,
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü adına destek vermek, koordinatörü olduğu bölümde programların işleyişini koordine etmek,
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Programı'nı bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak, öğrencileri yönlendirmek ve bilgi taleplerine mutlaka karşılık vermek,
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  hareketlilik başvuruları için Koordinatörlük tarafından yapılan ilanları ve seçim sonuçlarını bölümde duyurmak,
 • Aday öğrencilerin başvuru süreçlerinin takibinde Erasmus-Mevlana- Farabi  Koordinatörlüğü’ne doğrudan destek olmak, öğrencilerin başvuru belgelerini kontrol etmek,
 • Öğrencinin değişime hazırlanmasına yardımcı olmak ve takibini yapmak,
 • Giden öğrencilerin gidecekleri kuruma başvuru süreçlerinin takibinde Koordinatörlüğümüze doğrudan destek olmak,
 • Öğrenciyle birlikte karşı kurumda alınacak derslerin seçilmesini ve Öğrenim Protokolü(Learning Agreement) formunun doğru doldurulmasını sağlamak,
 • Değişime gidecek öğrencilerin öğrenim protokollerini imzalamak,
 • Değişime gidecek öğrencilerin intibak formlarını hazırlayarak, gerekli ek belgelerle birlikte birim yönetim kuruluna sunmak,
 • Hareketlilik faaliyeti sürerken, yurtdışındaki öğrencilerin akademik sıkıntıları olduğunda destek olmak,
 • Hareketlilik faaliyetini tamamlayan ve geri dönen öğrencilerin akademik tanınma/ders saydırma/not dönüşümü işlemlerini yapmak (öğrencilerin ders saydırma formlarının doldurularak ek belgelerle beraber birim yönetim kuruluna sunulması),
 • Değişimden dönen öğrencilerden geribildirim almak ve daha sonraki dönemlerde gidecek öğrencilerle bu bilgileri paylaşmak,
 • Değişime gelen öğrencilerin öğrenim anlaşmaları imzalamak ve ders içerikleri ile ilgili bilgi vermek,
 • Gelen öğrencileri eğitim sistemi, notlama ve değerlendirme konularında bilgilendirmek,
 • Gerekli durumlarda gelen öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gerekirse gönüllü bir öğrenciyi öğrenciye yardımcı olması için görevlendirmek,
 • Öğrencinin eğitim dönemi tamamlandıktan sonra transkriptini hazırlamak,
 • Öğrencinin aldığı dersleri veren öğretim elemanları ile koordinasyon içinde çalışmak.