Mesleki Oda ve Dernekler

Mesleki Oda & Dernekler

Oda
 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Su Ürünleri Mühendisliği lisans programı mezunlarımız, “Su Ürünleri Mühendisi” unvanı alarak “mühendis” olurlar. Su Ürünleri Mühendisleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası’(ZMO)na üye kayıtlarını yaptırabilirler. Ziraat Mühendisleri Odası hakkında detaylı bilgi (ZMO Tüzüğü, Amaç ve Görevleri) ile ZMO’na üyelik hakkında detaylı bilgiye erişmek için https://www.zmo.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 
Mesleki Dernekler

Su Ürünleri Derneği

Su Ürünleri Mühendisliği mesleği özelinde faaliyet yürüten önemli oluşumlardan biridir. Su Ürünleri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programlarının en az birinden mezun olan kişiler Su Ürünleri Derneği’ne üyelik başvurusunda bulunabilirler. Su Ürünleri Derneği hakkında detaylı bilgi (Dernek Tüzüğü, Amaç ve Görevleri) ile derneğe üyelik hakkında detaylı bilgiye erişmek için https://sud.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.