ZİDEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitim Programı, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (ZİDEK) tarafından değerlendirilme aşamasında olup, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren değerlendirilmeye alınmıştır.

ZİDEK çalışmaları kapsamında bölümümüzde program eğitim amaçları ve program çıktıları tablolar halinde tanımlanmıştır. 

ZİDEK sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında komisyonlar belirlenmiştir. Her komisyon için tanımlı görevler, komisyonun üyesi olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.