Öğrenci Temsilcilerimiz

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf ve Fakülte öğrenci temsilcilerimiz


Birinci Sınıf Temsilcisi:                Zerda AVŞAR
İkinci Sınıf Temsilcisi:                  Osman MADRAN
Üçüncü Sınıf Temsilcisi:              Nihan AYDIN ÖZCAN
Dördüncü Sınıf Temsilcisi:          Gizem DEMİRCAN

Fakülte Öğrenci Temsilcisi:         Osman MADRAN